SPITALUL ORASENESC HOREZU

1. Spitalul Orasenesc Horezu deruleaza urmatoarele programe nationale de sanatate:

1.  A. ProgramUL national CU SCOP CURATIV:  1.2. SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL  BOLNAVILOR CU TUBERCULOZA;

2.  I. ProgramUL national privind bolile transmisibile:  2.2. SUBPROG. DE SUPRAVEGHERE SI CONTROLUL AL INFECTIILOR HIV;

3.  I. ProgramUL national privind bolile transmisibile:  2.3. SUBPROG. DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL TUBERCULOZEI;

4.  I. ProgramUL national privind bolile transmisibile: 1.PROGRAMUL NATIONAL DE IMUNIZARE;

5. VI. PROGRAM DE SANATATE A FEMEII SI COPILULUI: 3.3.1 CRESTEREA ACCESULUI LA SERVICII MODERNE DE PLANIFICARE FAMILIALA

 

2. Spitalul Orasenesc Horezu are in derulare prin Consiliul Local Horezu, PROGRAMUL - POR 2007-2013 - REABILITATE, MODERNIZARE SI DOTARE AMBULATORIU DE SPECIALITATE, Axa prioritara 3- Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul de interventie: 3.1- Reabilitatre/modenizare echipare infrastructura.

3.Spitalul Orasenesc Horezu are incheiate parteneriate/protocoale cu:

a) Spitalul Judetean de Urgenta Valcea - Protocol de transfer interclinic;

b) SC Uman Serv SRL Rm.Valcea - transport medicalizat al pacientilor;

c) Fundatia "Nadia Duca" Horezu - prestari de activitati de ingrijire si curatenie;

d) Primaria Orasului Horezu - asigurarea sunor servicii de instruire si asistenta de specialitate privind activitatea de paza a spitalui,    asigurarea  serviciului de voluntariat pentru Situatii de Urgenta, asigurarea unor servicii de indrumare si coordonare in rezolvarea unor probleme demonstrative;

e) Asociatia Althea Rm.Valcea - asigurarea de cursuri de instruire cu teme specifice perfectionarii si educatiei sanitare;

f) Spitalul Judetean de Urgenta Valcea- acord privind protocolul de transfer interclinic al pacientului critic, servicii anatomopatologice;

g) Serviciul de Ambulanta Valcea - prestari servicii transport medicalizat al pacientilor;

h) Ixia Medica Bucuresti - servicii paraclinice (analize laborator);

 

i) Spitalul Judetean de Urgenta Craiova- acord privind protocolul de transfer interclinic al pacientului critic.

 

LISTA  cu ORGANIZATII CARE ASIGURA SERVICII MEDICALE DE ASITENTA SOCIALA SI INGRIJIRI LA DOMICILIU